Kontakt

Linus Gränsmark (S)
Mobil: 070-600 54 52
E-post: dyklimpan@hotmail.com

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linus Gränsmark (S)

Linus Gränsmark (S). Foto: Karl Melander.