Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemtjänsten tog hem årets ekokommunpris

Hemtjänsten inom äldreomsorgen, social och omsorgsförvaltningen, mottog kommunens Ekokommunpris för 2006 för sitt arbete med att leasa in miljöbilar (Flexifuel bilar som kan drivas på etanol eller bensin ) i verksamheten.

Priset som är ett vandringspris i återvunnet glas samt en prissumma på 10 000 kronor som ska användas till en miljöförbättrande åtgärd inom verksamheten, på fullmäktigesammanträdet den 27 november.

Genom detta förfarande hjälper social- och omsorgsförvaltningen till att skapa en efterfrågan av förnybara bränslen på Gotland så att nya tankställen kan etableras på ön. Det inspirerar även andra verksamheter inom kommunen men även privata organisationer och privatpersoner att satsa på miljöbilar.

Dessutom kommer kommunens utsläpp av växthusgaser att minska genom den successiva övergången till förnybara drivmedel.

Öns första etanolpump

Gotland första etanolpump öppnades för en dryg vecka sedan vid Sliterondellen öster om Visby, något som man väntat på i över ett halvår på social- och omsorgsförvaltningen.

Jesper Andersson och hans medarbetare hoppas nu att det byggs flera tankningsställen för etanol på Gotland eftersom förvaltningens bilar är spridda över ön samt att man vill satsa på fler miljöbilar. Jesper hoppas också att även privatpersoner nu satsar på miljöbilar och förnyelsebara bränslen, det är en viktig handling vi kan göra för att minska klimathotet.

Inom social- och omsorgsförvaltningen och hemtjänsten planerar man dessutom att erbjuda utbildning i sparsamkörning eller ECO driving för prispengarna.