Kontakt

Meit Fohlin (S)
Mobil: 073-765 84 63
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Meit Fohlin (S)

Meit Fohlin (S). Foto: Karl Melander.