BUN § 89

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27935

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-11-15

BUN § 89
Rapporter

- Skoldirektör Peter Molin lämnade en lägesrapport om Barnnätverkets verksamhet

- Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om månadsrapporten för oktober månad

- Utredningssekreterare Gunilla Carlson informerade om Likabehandlingsplaner inom BUF

- Chefen för kansliet Per Westholm informerade om ”SMILE” och ”Leka, Leta, Läsa, Lära” två läs- och språkprojekt i samarbete med Högskolan i Kristianstad resp Högskolan på Gotland

Skoldirektör Peter Molin lämnade en ingående lägesrapport över projektet Skola Gotland 2008 à

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna