2006-11-15, §§ 80-92

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27930

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2006-11-15
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-13.00
Närvaro
Beslutande


v


Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e vice ordf

c

Anna Gahnström, tjg ersättare

s

Nils Jakobsson

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Carin Rosell, tjg ersättare

s

Mona Magnusson, §§ 80-89

s

Göran Ohlsson, §§ 80-89

s

Hanna Nyman, tjg ersättare §§ 90-92

v

Carina Flodman-A-son, tjg ers §§ 90-92

c

Björn Dahlström

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

m

Oskar Franke

v

Carina Flodman-Andersson, §§ 80-89

s

Hanna Nyman, §§ 80-89

kd

Christine Bennevall

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

Under §§ 80-89 :
ekonomichef Elisabeth Österdahl
gymnasiechef Alf Nilsson
planerings- och försörjningschef Freddy Sirland

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren

För Lärarnas Riksförbund:
P-O Widjer§§80-89
Sverker Lanner §§ 90-92