BUN § 71

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27921

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 71
Internbudget 2007

Dnr 2006/044-04
Skoldirektör Peter Molin informerade om förutsättningarna för BUNs internbudget 2007 (Jfr BUN § 2006/20.)

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Ärendet skall behandlas vid BUN-sammanträdet 2006-11-15