BUN § 76

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27916

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 76
Gymnasieskolans organisation läsåret 2006/2007

Dnr 2005/020-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande program och inriktningar för gymnasieskolan lå 2006/07:

  Barn- och fritidsprogrammet Fritid; Pedagogisk och social verksamhet

  Byggprogrammet

  Anläggning; Husbyggnad; Måleri; Plåtslageri

  Elprogrammet

  Elektronik; Elteknik; Datorteknik

  Energiprogrammet

  Sjöfartsteknik; VVS- och kylteknik

  Estetiska programmet

  Bild och formgivning; Dans; Musik

  Fordonsprogrammet

  Karosseri; Maskin- och Lastbilsteknik; Personbilsteknik; Transport

  Handels- och administrationsprogrammet

  Handel och service; Turism och resor

  Hantverksprogrammet

  Textil och design, lokal inriktning

  Hotell- och restaurangprogrammet

  Hotell; Restaurang och måltidsservice

  Naturbruksprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Jordbruk i kombination med skog och trädgård

  Naturvetenskapsprogrammet

  Matematik och datavetenskap; Naturvetenskap, Miljövetenskap

  Omvårdnadsprogrammet

  Inga nationella inriktninga

  Samhällsvetenskapsprogrammet

  Ekonomi; Kultur; Samhällsvetenskap; Språk

  Teknikprogrammet

  Inga nationella inriktningar. Lokala inriktningar.

  - Färg, form och funktion

  - Medieteknik

  Den rörliga bildens språk

  Specialutformat program med riksintag. Inga nationella inriktningar. Två lokala inriktningar:

  - Skådespeleri för film och teater

  - Produktion av rörlig bild.

  Produktionstekniskt program

  Specialutformat program. Inga nationella inriktningar. Hantverksprogrammets träinriktning erbjuds. Lokala inriktningar:

  • Plåt och svetsteknik
  • Verktygsteknik
  • Träteknik
  Individuella program

  Inga nationella inriktningar.

  Utbildningen utformas utifrån elevernas behov

  Desideria gymnasiesärskola
  Specialutformat Teknik program

  Inriktning mot trä och metallverkstad.

  Inriktning mot Park, trädgård och fastighet

  Specialutformat Service program

  Inriktning mot Omsorg och hälsa.

  Inriktning mot Café och restaurang.

  Specialutformat Estet program

  Inriktning mot Media.

  Inriktning mot Bild

  Samundervisningsklasser IV/Desideria

  Inriktning mot grundskolekompetens i ma, sv, eng, idrott, livskunskap

  Gymnasiesärskolans individuella program

  Inriktning mot Teknik.

  Inriktning mor Service.

  Inriktning mot Estet.

  Inriktning mot Autism heldagsskola.

  Inriktning mot flerfunktionshandikapp.