BUN § 78

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27914

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 78
Rapporter 

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

  • NTA – Naturvetenskap och Teknik för Alla
  • ”Bokprat”.-projekt
  • TEMO-undersökning 2006, Gymn åk 2
  • Genusprojekt vid gymnasieskolan
  • Centrala kompetensutvecklingsinsatser
  • Månadsrapport september
  • Elevärenden vid Västerhejde och Tingstäde skolor

 

  Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna