BUN § 79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27913

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-10-18

BUN § 79
Delegations och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar samt beslut enligt delegationsordningen enligt förteckningar.

Anmälningsärenden

1.

2006-08-23

Protokoll från KS Centrala samverkanskommittén.

2.

2006-08-30

Brev från B Rudberg ang Skolskjuts. Jämte svar från Per Westholm, chef för kansliavdelningen. Dnr 2006/001-62

3.

2006-09-05

Projektledare Ungdomskommunikation och Skolfrågor info ang rapport om teknikämnet i dagens skola. ” Alla barn har rätt till teknikundervisning”

4.

2006-09-11

Växtkraft Mål 3 Beslut om stöd från Europeiska socialfonden, Växtkraft Mål 3 – Stöd till jämställdhetsinsatser. Bifall på beslut om projektansökan från gymnasieavd, projkod 70309, projperiod 2006-09-11—2007-06-30. Dnr 2006/139-66

5.

2006-09-12

Från skoldirektör Peter Molin: Beslut avseende Resurschefstjänsten. Dnr 2006/142-02

6.

2006-09-12

Sammanställning av svar till AMV genom Freddy Sirland planerings och försörjningschef. ”Svar på underrättelse om kvarstående brister och inspektionsmeddelanden avseende brister som behöver åtgärdas vid förskolor i Gotlands kommun.” Dnr 2006/045-69

7.

2006-09-18

Till SAK från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland: Yttrande över förslag till detaljplan för Asken 1 och Aspen 3 m.fl. Dnr 2006/134-21

8.

2006-09-18

Till SAK från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland: Yttrande över förslag till detaljplan för Hamra Ojmunds 2:1. Dnr 2006/144-21

9.

2006-09-18

Till SAK från skoldirektör Peter Molin: Yttrande över förslag till detaljplan för Näs Gans 1:2, 1:12 och lilla Siglajvs 1:3 och 1:4. Dnr 2006/145-21

10.

2006-09-19

Till SAK från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland: Yttrande över förslag till detaljplan för Öja Olovs 2:1. Dnr 2006/137-21

11.

2006-09-21

Från Freddy Sirland, planerings och försörjningschef. Investeringsbudget 2008 med flerårsplan 2012. Dnr 2006/161-04

12.

2006-09-26

AMVs Besöksavisering -gymnasieskolor. ”Arbetsmiljöverket inspekterar ungas arbetsmiljö”. Avser Gymnasieskola Byggprogram 25 okt ca 09.30. Dnr 2006/045-69

13.

2006-09-26

Skolverkets Utbetalningsmeddelande. Information om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkning i förskolan (SFS 2005:23) Utbet sept –06

14.

2006-09-27

Till Skolverket: BUFs ”Ansökan om kommunal PIM (praktisk IT- och mediekompetens) - resurs. Dnr 2006/154-11

15.

2006-09-27

Inbjudan från Sven Wiberg direktör kvalitetsmässan, att medverka i Götapriset – en vänskaplig tävling för oss som utvecklar verksamheterna i kommuner, landsting, regioner och stat.

16.

2006-09-29

Intresseförfrågan från Ulrika Holm, regen. Ang Inköp av cykelhjälmar till medarbetare. Jämte svar från Bo Stenbom personalchef. Dnr 2005/099-62

17.

2006-10-02

Artikel Gotlandska.se Länsstyrelsen inrättar barn- och ungdomsråd. Dnr 2006/001-62

18.

2006-10-04

Brev från Birgitta Jansson lärare. Ang Skola Gotland 2008. Dnr 2006/128-61

19.

2006-10-06

Inbjudan till medverkan i projektet ”Demokrati för unga” från Anja Steiber, projektledare: Demokrati för unga, Sveriges Fredsråd

20.

2006-10-06

Information från SCB ang pågående insamling av underlag till skolstatistik. Senaste dag för insändandet av materialet är 1 nov 2006

21.

2006-09-28

Från AMV Inspektionsmeddelande. Resultat av inspektion Stånga skola. AIST 2006/41849. Dnr 2006/ 045-69

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna