2006-10-18, §§ 67-79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27911

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2006-10-18
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00-13.00
Närvaro
Beslutande


v


Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e vice ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf, ordf

s

Nils Jakobsson

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Carin Rosell, tjg ersättare

s

Hanna Nyman, tjg ersättare

mp

Lena Lind, tjg ersättare

c

Inger Rosén, tjg ersättare

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Rolf Öström

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

m

Arne Eklund

m

Oskar Franke

v

Carina Flodman-Andersson

v

Agneta Högstedt

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

Under § 67 :
T f resurschef Roland Engström
rektor Åse Liljeroth-Carlsson,

Under § 67, 69-70:
gymnasiechef Alf Nilsson

Under § 68-69 :
Utvecklingschef Karin Nyström

Under §§: 68-74:
Plan- och utvecklingschef Freddy Sirland

För Lärarförbundet:
Inger Seffers

För Lärarnas Riksförbund:
P-O Widjer