Kontakt

Tommy Gardell (S)
Mobil: 070-447 79 15
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tommy Gardell (S)

Tommy Gardell (S). Foto: Karl Melander.