2006-09-13, §§ 53-66

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27891

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2006-09-13
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 09.00 - 15.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf § 53, §§ 60-66

s

Eric Martell, 1:e v ordf, tf ordf §§ 54-59

c

Gösta Hult, 2:e vice ordf

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Göran Ohlsson §§ 53-62

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

v

Carina Flodman-Andersson, tjg ersättare §§ 54-59

s

Hanna Nyman tjg ersättare §§ 63-66

s

Mona Magnusson

c

Ursula Jacobsson

c

Björn Dahlström §§ 53-65

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

c

Inger Rosén, tjg ersättare § 66

Ej tjänstgörande ersättare

v

Carina Flodman-Andersson § 53 §§ 60-66

mp

Lena Lind §§ 53-64

s

Hanna Nyman §§ 53-62

c

Inger Rosén

kd

Christine Bennevall

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Barbro Thomsson, sekreterare

Under §§ 53-66 : g
ymnasiechef Alf Nilsson.

Under §§ 53-60:
planerings- och försörjningschef
Freddy Sirland

Under § 63:
ekonomichef Elisabeth Österdahl

Under § 65:
resurschef Mats Kvarnberg

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren;

För Lärarnas Riksförbund:
Sverker Lanner