BUN § 40

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27889

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 40
Samarbete med Länsförsäkringar ang skadeförebyggande arbete 

Skoldirektör Peter Molin meddelar att Länsförsäkringar Gotland inbjudit barn- och utbildnings­förvaltningen till ev samverkan kring skadeförebyggande åtgärder i skolverksamheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att inleda förhandlingar med Länsförsäkringar Gotland angående samarbete kring skadeförebyggande åtgärder i skolverksamheten