BUN § 42

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27887

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 42
Månadsrapporter för april och maj 2006 samt ekonomigruppens beslut

Dnr 2006/064-04
Månadsrapporter

Skoldirektör Peter Molin och ekonomichef Elisabeth Österdahl rapporterade kort om BUNs månadsrapporter för månaderna april och maj 2006. Årsprognosen för 2006 pekar mot ett noll-resultat för 2006.

BUNs ekonomigrupp

BUNs ekonomigrupp hade sammanträtt 2006-05-22 varvid följande ärenden behandlades:

§ 1 Föregående protokoll

§ 2 Efterfrågan och resursanvändning inom förskoleverksamheten

§ 3 Månadsrapport april -06

§ 4 Fenomenalen

§ 5 Inspektörsverksamhet hösten 2006

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Månadsrapporterna och ekonomigruppens beslut godkänns

    2. Skoldirektören ges i uppdrag att vidtaga erforderliga åtgärder för att uppnå ekonomisk balans år 2006.