BUN § 45

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27884

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 45
Uppföljningar och mål läsåret 2006/07 

BUFs Utvecklingsavdelning hade utarbetat förslag till uppföljningar och mål för läsåret 2006/2007.

Utgångspunkt för förslaget har bl a varit:

- Uppföljningar som redan regleras i lag eller förordning har strukits

- Uppföljning av t ex TRAS, införande av IUP eller arbetet med Hälsofrämjande skola föreslås ske i BUN-tema genom gruppdiskussioner mellan BUNs ledamöter och rektorer på motsvarande sätt som kvalitetsredovisningen

Förslaget skall ses om en bilaga till den 4-åriga SKOLPLANEN, men uppföljningar och mål revideras årligen av BUN.

Skoldirektör Peter Molin föreslår att BUNs förslag till Styrkort behandlas vid BUN-sammanträdet 2006‑09-14.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer uppföljningar och mål enligt framlagt förslag