BUN § 48

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27881

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 48
Rapporter 

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

a. Skola Gotland 2008

b. HSF:s förändrade rutiner beträffande dyslexiutredningar

c. Arbetsdomstolens dom 66/06, Mål nr A 145/05 mellan SKTF och Gotlands kommun (avseende uppsägning av två anställda vid AV-centralen) samt vidtagna åtgärder i ärendet

Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om Samarbetsavtal, Sjöfartsutbildningen

d. Intagningsstatistik till gymnasieskolan ht –2006

e. TEMO-undersökning vid gymnasieskolan

f. Rätt för fristående gymnasieskola att anordna PRIV

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna