BUN § 49

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27880

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2006-11-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-06-14

BUN § 49
Arbetsutskottets övriga paragrafer: 

Au § 38 Förskoleverksamhet under obekväm arbetstid

Au § 40 Yttrande, Hela Visby – fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025

Au § 45 Representation vid Hörselskadades Riksförbunds konferens 2006-06-13.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns