2006-06-14, §§ 40-52

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27875

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-14
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 13.00-16:30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

c

Gösta Hult, 2:e v ordf

s

Nils Jakobsson

s

Göran Ohlsson

s

Mona Magnusson

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Hanna Nyman, tjg ersättare

c

Björn Dahlström, §§ 40-49

c

Anna Gahnström, §§ 50-52

c

Ursula Jacobsson

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

mp

Lena Lind

c

Anna Gahnström, §§ 40-49

m

Oskar Franke

v

Carina Flodman-Andersson

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare
gymnasiechef Alf Nilsson,

Under §§ 40-46:
Utredn sekr Gunilla Carlsson

Under §§ 50:
Utvecklingschef Karin Nyström 
VFU-samordnare Annika Magnusson
Caroline Nygren, Högskolan på Gotland
samt förskollärare Pia Andersson.

Under §§ 40-43:
Ekonomichef Elisabeth Österdahl

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren;
För Lärarnas Riksförbund:
Sverker Lanner