2006-05-31, §§ 39-40

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27871

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden
Protokoll från sammanträde 2006-05-31

Register

Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-31
Plats:
Sammanträdesrummet BUF Söderväg
Tid: 13.00-16.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf

s

Eric Martell, 1:e v ordf

s

Nils Jakobsson

s

Göran Ohlsson

s

Mona Magnusson

s

Jenny Alvås, tjg ersättare

s

Carin Rosell tjg ersättare

v

Agneta Högstedt, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

Övriga närvarande
Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare
Alf Nilsson
Karin Nyström
Lena Celion
Stellan Moon

För Lärarförbundet:
Gunnel Ahlgren;

För Lärarnas Riksförbund:
Sverker Lanner