Kontakt

Bo Björkman (S)
Mobil: 070-083 26 23
E-post: bo.bjorkman@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bo Björkman (S)

Bo Björkman (S). Foto: Karl Melander.