Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27600
Sidan uppdaterad: 2006-11-16

Beslutande ledamöter


Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m)
Björn Jansson (s)
Hanna Nyman (s)
Sonia Landin (s)
Barbro Ronsten (c)
Hans Klintbom (c)
Rolf K. Nilsson (m)
Inger Harlevi (m)
Jan Lundgren (s)
Conny Kristensen Gahnström (s)
Christer Engelhardt (s)
Carina Grönhagen (s)
Claes-Göran Nilsson (s)
Eva Gahnström (c)
Stefan Nypelius (c)
Kerstin Löfgren-Dahlström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Håkan Onsjö (m)
Lilian Virgin (s)
Leif Dahlby (s)
Anna Wickström (s)
Eric Martell (s)
Marianne Gottlander (s)
Curt Broberg (c)
Pär Stenegärd (c)
Göran Örtbrant (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Bo Björkman (s)
Anette Medbom (s)
Tommy Gardell (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Åke Svensson (s)
Åsa Larsson (c)
Arvid Mickelåker (c)
Gösta Hult (c)
Ola Lindvall (c)
Lilian Edwards (m)
Gerty Holmstedt (s)
Roland Olofsson (s)
Eleonore Hemström (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Anne Ståhl Mousa (s)
Lars Jakobsson (c)
Torsten Gislestam (c)
Solveig Artsman (m)
Jenny Guteäng (m)
Ivan Anderzon (m)
Andreas Persson (s)
Brittis Benzler (v)
Roland Norbäck (v)
Bodil Rosengren (v)
Mats-Ola Rödén (fp)
Bror Lindahl (fp)
Oskar Franke (m)
Lena Simonson (m)
Per-Anders Croon (m)
Stefaan De Maecker (mp)
Viveca Bornold (mp)
Carina Lindberg (v)
Anders R Johansson (v)
Sven Bosarfve (fp)
Amy Öberg (fp)
Yngve Andersson (kd)
Matias Lundström (mp)
Harriet Lihnell (mp)

Tjänstgörande ersättare


Karl-Johan Boberg (c)
(för Christer Mattsson)
Ursula Jacobsson (c)
(för Per-Olof Jacobsson )
Kenneth Lindblad (v)
(för Jennie Andersson)
Annamaria Bauer (v)
(för Therese Mangard)

Icke tjänstgörande ersättare


Britt-Louise Hansson (c)
Torbjörn Nordström (c)
Bibbi Olsson (c)
Anne-Marie Richardson (c)
Jari Karivainio (m)
Sven Larsson (m)
Margareta Persson (m)
Gunilla Wigren Dahlin (m)
Gunnar Tinge (fp)
Barbro Öncèl (fp)
Rut Smeds (kd)
Maria Björkman (s)
Evert Bäckström (s)
Anna Enström (s)
Karl-Gustaf Jansson (s)
Anders Johansson (s)
Elisabeth Kalström (s)
Torgny Landin (s)
Janica Sörestedt (s)
Lars Wetterlund (s)
Majvor Östergren (s)
Jörgen Benzler (v)
Bo Holm (v)
Catherine Lis Gibson (mp)
Torgny Lihnell (mp)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare