§ 1 Öppnande – 1:a sammanträdet för kommunfullmäktiges mandat-

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27591
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 1
Öppnande – 1:a sammanträdet för kommunfullmäktiges mandat- period 2006-2010

Ålderspresidenten Jan Lundgren öppnade sammanträdet och hälsade kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare välkomna till fullmäktiges arbete under mandatperioden 2006-2010; den tolfte mandatperioden i Gotlands kommuns historia.