§ 2 Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27590
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 2
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare

KS 2006/0465-11
- Länsstyrelsens protokoll 2006-09-17—09-21 från slutlig röstsammanräkning
Enligt länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfull-mäktigevalet 17 september 2006 har följande ledamöter och ersättare valts för mandatperioden 1 november 2006 – 31 oktober 2010.

Visby

Ledamöter

Ersättare

Moderata Samlingspartiet
Lars-Erik Benneck
Solveig Artsman
Inger Harlevi
Gustaf Hoffstedt
Lena Simonson
Göran Örtbrant

1.Mats Duvner
2. Sven Larsson
3. Margareta Persson
4. Gunilla Wigren Dahlin
5. Lars Holm
6. Jari Karivainio
7. Eva Lindström

Centerpartiet
Curt Broberg
Christer Mattsson
Gösta Hult

1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Mats-Ola Rödén
Amy Öberg

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Kristdemokraterna
Yngve Andersson

1. Rut Smeds
2. Maciej Onoszko

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Hanna Nyman
Björn Jansson
Sonia Landin
Jan Lundgren
Conny Kristensen Gahnström
Christer Engelhardt
Carina Grönhagen
Claes-Göran Nilsson
Lilian Virgin
Leif Dahlby
Anna Wickström

1. Per-Erik Andh
2. Anna Enström
3. Torgny Landin
4. Elisabeth Kalström
5. Sven-Åke Malmberg

Vänsterpartiet
Bodil Rosengren
Roland Norbäck
Jennie Andersson

1. Kenneth Lindblad
2. Annamaria Bauer
3. Jörgen Benzler
4. Bo Holm

Miljöpartiet de gröna
Stefaan de Maecker
Viveca Bornold

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson

Norra

Ledamöter

Ersättare

Moderata Samlingspartiet
Lena Celion
Lilian Edwards
Jenny Guteäng
Oskar Franke

1. Mats Duvner
2. Sven Larsson
3. Margareta Persson
4. Gunilla Wigren Dahlin
5. Lars Holm
6. Jari Karivainio
7. Eva Lindström

Centerpartiet
Lars Thomsson
Eva Nypelius
Arvid Mickelåker
Ola Lindvall
Lars Jacobsson
TorstenGislestam

1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Sven Bosarfve

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Hans-Erik Svensson
Åke Svensson
Gerty Holmstedt
Roland Olofsson
Eleonore Hemström
Anne Ståhl Mousa
Andreas Persson

1. Janica Sörestedt
2. Anders Johansson
3. Majvor Östergren
4. Karl-Gustav Jansson

Vänsterpartiet
Brittis Benzler
Anders R Johansson

1. Kenneth Lindblad
2. Annamaria Bauer
3. Jörgen Benzler
4. Bo Holm

Miljöpartiet de gröna
Harriet Lihnell

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson

Södra

Ledamöter

Ersättare

Moderata samlingspartiet
Rolf K Nilsson
Håkan Onsjö
Ivan Anderzon
Per-Anders Croon

1. Mats Duvner
2. Sven Larsson
3. Margareta Persson
4. Gunilla Wigren Dahlin
5. Lars Holm
6. Jari Karivainio
7. Eva Lindström

Centerpartiet
Pär Stenegärd
Åsa Larsson
Barbro Ronsten
Hans Klintbom
Per-Olof Jacobsson
Eva Gahnström
Stefan Nypelius
Kerstin Löfgren Dahlström

1. Karl-Johan Boberg
2. Ursula Jacobsson
3. Anne-Marie Richardson
4. Britt-Louise Hansson
5. Cecilia Henriksson
6. Bibbi Olsson
7. Torbjörn Nordström
8. Åke Kahlbom
9. Ulle Svenson

Folkpartiet liberalerna
Bror Lindahl

1. Gunnar Tinge
2. Barbro Öncèl

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Eric Martell
Marianne Gottlander
Bo Björkman
Anette Medbom
Tommy Gardell
Britt-Marie Sjöndin

1. Evert Bäckström
2. Maria Björkman
3. Lars Wetterlund

Vänsterpartiet
Carina Lindberg
Therése Mangard

1. Kenneth Lindblad
2. Annamaria Bauer
3. Jörgen Benzler
4. Bo Holm

Miljöpartiet de gröna
Matias Lundström

1. Torgny Lihnell
2. Catherine Lis Gibson