§ 3 Val av ordförande i kommunfullmäktige

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27589
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 3
Val av ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av ordförande fr.o.m. 2006-11-01
t.o.m 2010-10-31.

Eva Nypelius (c) föreslog att som ordförande skulle väljas Lilian Edwards (m).

Kommunfullmäktiges val

  • Till ordförande utses Lilian Edwards (m), Jungmansgatan 476, 621 52 Visby.