§ 4 Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommun-

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27588
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 4
Val av 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige hade att förrätta val av 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden 2006-11-01–2010-10-31.

Eva Nypelius (c) föreslog att Hans Klintbom (c) skulle väljas till 1:e vice ordförande.

Åke Svensson (s) föreslog att Sonia Landin (s) skulle väljas till 2:e vice ordförande.

Kommunfullmäktiges val

  • Till 1:e vice ordförande utses Hans Klintbom (c), Vävaregatan 11, 621 48 Visby.

  • Till 2:e vice ordförande utses Sonia Landin (s), Strandgatan 5, 621 57 Visby.