§ 5 Ordförandens tack

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27587
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 5
Ordförandens tack

Kommunfullmäktiges nya ordförande Lilian Edwards hälsade alla välkomna och tackade för förtroendet att leda kommunfullmäktige. Hon påminde om att medborgarna hade investerat i förtroende för alla förtroendevalda men var också förvissad om att alla månar om medborgarna oavsett partifärg. Det är nog endast vägen dit som skiljer ledamöterna åt. Hon refererade till en nyligen företagen undersökning bland landets fullmäktigeledamöter där engagemanget lyste igenom. Det roligaste var dock att få påverka i en konkret fråga. Enligt undersökningen fanns det tre orsaker att bli politiker; att de ville tillföra ett annat perspektiv, att politiken blivit en förlängning av ens tidigare föreningsarbete, hänvisning till arv och miljö på såsätt att ens föräldrar eller omgivning sysslat med politik. Edwards tillade att alla här närvarande förtroendevalda nog kan känna igen sig. Att vara politiker är något att vara stolt över och hon trodde nog att de förtroendevalda en sådan här dag kände sig lite extra lyckliga över att ha blivit utvalda.

Hon avslutade med att önska alla närvarande lycka till.