§ 6 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27586
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 6
Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige har att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 1 november 2006 t.o.m. 2010-10-31, eller till den tidpunkt då val av styrelse förrättas nästa gång. Bakgrunden är kommunfullmäktiges beslut att mandat-perioden för kommunstyrelsen skall börja i november samma år som det allmänna valet ägt rum.

Anförande:

Anförande hölls av Eva Nypelius (c).

Kommunfullmäktiges val

 • Till ledamöter i kommunstyrelsen väljs – fr.o.m. 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2010 eller till den tidpunkt då val av styrelse förrättas nästa gång:

  Eva Nypelius (c)

  Lars Thomsson (c)
  Per-Olof Jacobsson (c)
  Eva Gahnström (c)
  Lena Celion (m)
  Gustaf Hoffstedt (m)
  Håkan Onsjö (m)
  Mats-Ola Rödén (fp)
  Björn Jansson (s)
  Hanna Nyman (s)
  Sonia Landin (s)
  Åke Svensson (s)
  Bo Björkman (s)
  Lilian Virgin (s)
  Brittis Benzler (v)

 • Till ersättare i kommunstyrelsen för samma period väljs:
  Kjell Skalberg (c)
  Stefan Nypelius (c)
  Arvid Mickelåker (c)
  Rut Smeds (kd)
  att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen.

  Inger Harlevi (m)
  Jenny Guteäng (m)
  Yngve Andersson (kd)
  att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i m-gruppen.
  Bror Lindahl (fp)
  att inträda vid förhinder för Mats-Ola Rödén.
  Eric Martell (s)
  Anna Wickström (s)
  Stefaan De Maecker (mp)
  Conny Kristensen Gahnström (s)
  Tommy Gardell (s)

  Leif Dahlby (s)
  att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen.
  Roland Norbäck (v)
  att inträda vid förhinder för Brittis Benzler.

 • Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd–gruppen resp.
  s-v-mp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

 • Till ordförande väljs Eva Nypelius (c).

 • Till 1:e vice ordförande väljs Lena Celion (m).

 • Till 2:e vice ordförande väljs Björn Jansson (s).

  Eva Nypelius tackade i ett anförande för förtroendet att få leda arbetet i kommunstyrelsen.