§ 8 Val av kommunalråd

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27584
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 8
Val av kommunalråd

Kommunfullmäktige har att bland styrelsens ledamöter utse det antal kommunalråd kommunfullmäktige beslutar om, varav ett kommunalråd i opposition (se föregående beslut 2006-10-30, § 7) .

Partierna hade föreslagit:
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Lena Celion (m) 50 %
Gustaf Hoffstedt (m) 50 %
Björn Jansson (s) kommunalråd i opposition

Anföranden:

Anföranden hölls av Björn Jansson (s) och Inger Harlevi (m).

Kommunfullmäktiges val

  • Till kommunalråd under perioden 1 november 2006 t.o.m. 31 oktober 2006 eller intill det sammanträde då val av kommunstyrelse förrättas nästa gång utses: Eva Nypelius (c) 100 %, Lars Thomsson (c) 100 %, Lena Celion (m) 50 %, Gustaf Hoffstedt (m) 50 % och kommunalråd i opposition Björn Jansson (s) 100 %.