§ 9 Val av valberedning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27583
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-11-01

KF § 9
Val av valberedning

Kommunfullmäktige hade att utse valberedning för tiden
2006-11-01—2010-10-31.

Kommunfullmäktiges val

 • Till ledamöter i valberedningen utses:

  Hans Klintbom (c)
  Eva Nypelius (c)
  Lilian Edwards (m)
  Bror Lindahl (fp)
  Yngve Andersson (kd)
  Sonia Landin (s)
  Eric Martell (s)
  Carina Lindberg (v)
  Catherine Lis Gibson (mp)

 • Till ersättare i valberedningen utses:
  Lars Thomsson (c)
  Kerstin Löfgren Dahlström (c)

  att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen
  Lena Celion (m)
  att inträda vid förhinder för Lilian Edwards
  Sven Bosarfve (fp)
  att inträda vid förhinder för Bror Lindahl
  Rut Smeds (kd)
  att inträda vid förhinder för Yngve Andersson
  Åke Svensson (s)
  Björn Jansson (s)
  att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
  Roland Norbäck (v)
  att inträda vid förhinder för Carina Lindberg
  Matias Lundström (mp)
  att inträda vid förhinder för Catherine Lis Gibson

 • Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur c-m-fp-kd-gruppen resp.
  s-v-mp-gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

 • Till ordförande i valberedningen utses Lilian Edwards (m).

 • Till vice ordförande i valberedningen utses Sonia Landin (s).