2006-11-01, §§ 1-9

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27580
Kommunfullmäktige 2006-11-01
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 11.00-11.30

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-11-10
Datum för anslags nedtagande 2006-12-04

Protokollet justerades av:
Eva Nypelius, (c) och Björn Jansson (s)