Kontakt

Stöd- och bidragsfrågor
E-post: forening@gotland.se

Madeleine Nilsson
Kulturföreningar
Telefon: 0498-26 96 28, 0737-65 82 62
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

Sofia Nordström
Fritid- och idrottsföreningar
Telefon: 0498-26 96 76
E-post: sofia.nordstrom@gotland.se

Pär Gustavsson
Anläggningar - drift och investering
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Alla befintliga föreningsstöd

Under rubrikerna kan du läsa om vad som gäller för respektive stöd samt ladda ner blanketter.

Vill du ladda ner dokument med bestämmelser kan du göra det längst ner på sidan.

I bestämmelserna finns inga belopp angivna, eftersom de fastställs årligen. Under rubriken Länkar kan du ladda ner en bilaga med aktuella belopp.

Alla befintliga stöd för kulturaktörer finns samlade på en sida:
Mer om Alla kulturstöd >>>
 

Ungdomsstöd

Pensionärsstöd

Stöd till föreningar för personer med funktionsvariationer

Verksamhetsstöd 


Projekt- och arrangemangsstöd

Anläggningsstöd


Politisk ungdomsorganisation

 

 

Hitta direkt