2006-10-16, §§ 146-178

Utskrivet från: http://www.gotland.se/27168
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-10-16

Register

Kommunfullmäktige 2006-10-16
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-16.30

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-10-26
Datum för anslags nedtagande 2006-11-17

Protokollet justerades av:
Lilian Virgin (s) och Staffan Bergwall (m)