Kontakt

Stefan Wramner (M)
Mobil: 076-626 91 91
E-post: stefan.wramner@moderat.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Stefan Wramner (M)

Stefan Wrammer (M). Foto: Karl Melander.