Kontakt

Slite ishall
Besöksadress: 
Solklintsvägen, 624 49 Slite
Telefon: 0498-220724  

Graip Idrottscenter
Fredrik Malmqvist
Telefon: 0498-22 07 24
E-post: fracka@idrottscenter.se

Föreningen IK Graip
E-post: kansli@graip.se
Telefon: 0498-222172
Webbplats: www.graip.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Foto av konståkningsskridskor

Cementa Arena

Cementa Arena ägs av föreningen IK Graip och drivs av bolaget Slite Idrottscenter med stöd från kultur- och fritidsavdelningen.

 

IK Graip anordnar hockeyläger, nationella ungdomsturneringar och ett internationellt konståkningsläger samt andra aktiviteter i hallen.

Tider för allmänhetens åkning finns under vinterhalvåret. Ingen avgift vid allmänhetens åkning. Hjälm är obligatoriskt!

Dessa tider gäller för allmänhetens åkning vt-22

Vecka 2-8*

Måndag   15.00-16.50 utan puck/klubba
Tisdag      15.00-16.50 med puck/klubba
Onsdag    15.00-16.50 utan puck/klubba
Onsdag    18.50-20.00 utan puck/klubba
Torsdag   15.00-16.50 med puck/klubba
Söndag    15.50-16.50 utan puck/klubba

* Söndag den 16 januari är det hockeysammandrag, öppet istället lördag den 15 januari kl.14.30-15.30.

Läs mer om Cementa Arena på deras hemsida.

Fortsatt ansvar att minska smittspridning av covid-19

Alla har fortfarande ett ansvar att minska smittspridningen av covid-19. Både vaccinerade och ovaccinerade personer ska fortsatt stanna hemma vid symptom. Ovaccinerade vuxna och barn från förskoleklass rekommenderas även att testa sig vid symtom, om de inte nyligen genomgått covid-19. Du som inte är vaccinerad har ett särskilt ansvar och behöver fortsatt hålla avstånd och minimera risken för att smittas av covid-19. 

Läs en sammanställning av de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin (krisinformation.se)