Kontakt

Sudrets hockeyclub
Besöksadress: Hemse Ishall, Norrgatan 12, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-471170
E-post: info@sudretshc.se
Webbplats: www.sudretshc.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemse ishall

Hemse ishall drivs av föreningen Sudrets Hockey med stöd från kultur- och fritidsavdelningen.

Tider för allmänhetens åkning finns under vinterhalvåret.
Ingen avgift vid allmänhetens åkning. Hjälm är obligatoriskt!

 

TACK FÖR DENNA SÄSONG!
Välkommen åter till säsongen 2020-2021

Hitta direkt