Kontakt

Sudrets hockeyclub
Besöksadress: Hemse Ishall, Norrgatan 12, 623 50 Hemse
Telefon: 0498-471170
E-post: info@sudretshc.se
Webbplats: www.sudretshc.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hemse ishall

Hemse ishall drivs av föreningen Sudrets Hockey med stöd från kultur- och fritidsavdelningen.

Tider för allmänhetens åkning finns under vinterhalvåret.
Ingen avgift vid allmänhetens åkning. Hjälm är obligatoriskt!

HEMSE ISHALL

vecka 39 - 43, 21 september - 25 oktober 2020

vecka 45 - 51,   2  november - 20 december 2020

Måndag, Tisdag, Torsdag:
15.30-16.45 med klubba och puck
Onsdag:
15.30-16.45 utan klubba och puck
Fredag:
15.30-16.30 utan klubba och puck
16.30-17.30 med klubba och puck
Söndag:
17.30-18.30 utan klubba och puck
18.30-19.30 med klubba och puck
 
 
HÖSTLOV vecka 44, 26 oktober - 1 november  2020
 
Måndag:
11.15-12.45 utan klubba och puck
15.15-16.45 med klubba och puck
Tisdag:
11.15-12.45 med klubba och puck
15.15-16.45 utan klubba och puck
Onsdag, Torsdag, Fredag:
10.00-12.00 utan klubba och puck
12.00-14.00 med klubba och puck
Söndag:
17.30-18.30 utan klubba och puck
18.30-19.30 med klubba och puck
 
Välkommen till Hemse ishall!

Hitta direkt