Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Blomma o kalksten

Föreningar för personer med funktionsnedsättning- Distriktsstöd

Stöd till föreningar med personer med funktionsnedsättning- Distriktsstöd

Allmänt
Förening med personer med funktionsvariationer/-organisation som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?) kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd, distriktsstöd och/eller resestöd.

Distriktsstöd för bl. a administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion.

Om en förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka stöd via den ena distriktsorganisationen.

Stödet består av ett grundbelopp och ett tillägg grundat på antalet medlemmar i lokalföreningarna eller i förekommande fall i ensamföreningen.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.