Kontakt

Sofia Nordström
Epost: sofia.nordstrom@gotland.se
Tfn: 0498-269676

E-post: forening@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Pensionär - Distriktsstöd

Pensionär - Distriktsstöd

Allmänt
Pensionärsförening/-organisation som är ansluten till riksorganisation för pensionärer och som uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser (i avsnittet "Vem kan få stöd?") kan ansöka om stöd i form av aktivitetsstöd och/eller distriktsstöd.

Distriktsstöd
Distriktsstöd för bl. a. administration, samordning, nätverksbyggande och utbildning kan sökas av distriktsorganisation eller ensamförening med distriktsfunktion. Om en förening/lokalavdelning är ansluten till två eller flera distriktsorganisationer kan den endast söka stöd via den ena distriktsorganisationen. Stödet baseras på antalet medlemmar, som uppfyller Försäkringskassans pensionsregler, i lokalföreningarna; dock räknas för varje förening högst så många medlemmar som motsvarar antalet godkända sammankomster i föreningen.

Sista ansökningsdag
Ansökan inlämnas senast 15 februari, utbetalning sker tidigast 30 april.