Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

För närvarande pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram i tiden vanligtvis flera år. Detta beroende i huvudsak på det rådande budgetläget.

Närmare information kommer att lämnas då planeringen kommit längre.

Roma Hantverksgatan - Information om byggstart

Teknikförvaltningen kommer tisdagen den 3 april att påbörja omläggningen av vatten- och avloppsledningarna i Hantverksgatan. Under tiden arbetena pågår kan det bli trafikstörningar i området och tillfälliga avbrott i vattenleveransen. Arbetet beräknas vara avslutat i juni.

  • Frågor som rör arbetet på plats:
    Arbetsledare Thomas Hansson, tel. 0498-26 91 37
  • Frågor som rör avgifter, taxa och anslutningar:
    VA-handläggare Gunilla Fohlin, tel. 0498-26 93 53
  • Övriga frågor:
    VA-ingenjör Christina Gustafsson, tel. 0498- 26 -92 35