Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Lickershamn Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Informationsutskick har gått ut till berörda fastigheter. Pågående
Sanda Stenhuse – Tofta Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande
Garda-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Förstudie pågår. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Slite Badhusgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Hemse Bangårdsgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Ny dagvattenledning. Utförs i egen regi. Pågående
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse Järnvägsgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Ny dagvattenledning. Byggstart tidigast hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Norderbackar Omläggning av vatten- spill-, och dagvattenledningar. Byggstart början av 2021. Utförs i egen regi. Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Stånga Strömma Utbyggnad av spillvatten- och renovering av vattenledningar. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Projektering pågår. Preliminär byggstart hösten 2020. Utförs i egen regi. Kommande
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Projektering påbörjas innan sommaren 2020. Byggstart preliminärt under 2021. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under 2020. Kommande