Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Stånga-Ljugarn Förstärkning av vattenledningar. Byggnation av tryckstegring i Alskog pågår. Pågående
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Sanda Stenhuse – Västergarn Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Produktion planeras pågå från februari till december 2022. Pågående
Västergarn - Tofta Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Projektering pågår under 2022. Pågående
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Visby, Jungmansgatan, Norrbackagatan och Palissadgatan Renovering av avloppsledningar. Utförs av Aarsleff under vecka 36 t.o.m. vecka 38. Pågående
Fårösund, Strandvägen Renovering av avloppsledningar. Utförs av Aarsleff under vecka 36 t.o.m. vecka 38. Pågående
Havdhem, Luzernvägen-Stora vägen Renovering/omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi Pågående
Halla, Högbro Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Hemse, Tingsåkergatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar i Jägargatan. Utförs i egen regi. Pågående
Fårösund Strandvägen Renovering av spillvattenledningar. Utförs av entreprenör. Kommande
Roma Klostergården Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Roma Skolgatan Omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Tofta Bandavägen Renovering och omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Endreväg Renovering och omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Frejgatan Omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Kommande
Visby Jungmansgatan Renovering av spill- och dagvattenvattenledningar. Utförs av entreprenör. Kommande
Visby Lännaplan Omläggning av vattenledning, Utförs i egen regi. Kommande
Visby Norrbackagatan Renovering av spillvattenledningar. Utförs av entreprenör. Kommande
Visby Palissadgatan Renovering av spillvattenledningar. Utförs av entreprenör. Kommande
Visby Sundströms hörna Omläggning av vattenledning. Utförs i egen regi Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2022. Projektering pågår. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Pausat