Kontakt

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Aktuella VA-utbyggnader

Årligen pågår en allmän översyn av tidplanerna för alla utbyggnader av VA, både ledningar och anläggningar.

De flesta planerade utbyggnaderna kommer att skjutas fram ett eller flera år. Detta beroende i huvudsak på tillgängliga resurser.

Sidan uppdateras löpande.

Överföringsledningar

Projekt Status
Klintehamn Förstärkning överföringsledning för spillvatten Sanda/Västergarn-Klintehamn. Projektering våren 2023, utbyggnad hösten 2023 Pågående
Västergarn - Tofta Förstärkning av befintligt VA-nät samt nya överföringsledningar. Etapp 1 Sanda-Västergarn färdigställd våren 2023. Etapp 2 Tofta-Västergarn Upphandling hösten 2023, byggnation 2023/2024. Pågående
Alva-Stånga Förstärkning av vattenledningar. Projektering under 2023. Kommande
Martebo-Licknatte Överföringsledning för spillvatten. Kommande
Valleviken - Slite Nya överföringsledningar. Förstudie pågår under 2023. Kommande

Renovering/förnyelseprojekt av ledningsnätet

Projekt Status
Havdhem Lingvide Ombyggnad/Renovering av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Pågående
Havdhem, Luzernvägen-Stora vägen Renovering/omläggning av VA-ledningar. Utförs i egen regi. Byggstart juni/juli och beräknas pågå till augusti/september. Pågående
Tofta Bandavägen Renovering och omläggning av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Preliminärt hösten 2023. Kommande
Tofta Krokstäde Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi under augusti-november 2023. Kommande
Tofta Rangstäde Förstärkning av vattenledningar mot Gnisvärd. Utförs i egen regi under hösten 2023. Kommande
Tofta Tallvägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Planerat till Hösten 2023. Kommande
Visby Polhemsområdet Renovering av vatten- och spillvattenledningar i Polhemsgatan slutfört i juni 2023. Vegesachsgatan, Poignantsgatan och Polhemsplats Utförs i egen regi under juni-september 2023. Pågående
Visby Sundströms hörna Omläggning av vattenledning. Utförs i egen regi. Planerat till hösten 2023. Kommande
Ljugarn Bollängsvägen Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Preliminärt utförande under hösten 2023. Kommande
Visby Strandgatan Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Preliminärt hösten 2023. Kommande
Fårösund Bunge Änge Renovering av vatten- och spillvattenledningar. Utförs i egen regi. Planerat till Hösten 2023. Kommande
Alskog Prästgården Omläggning av vattenledning. Utförs i egen regi. Planerat till hösten 2023. Kommande
Västerhejde Nygårds Allé Omläggning av vattenledning. Utförs i egen regi. Planerat till hösten 2023. Kommande
Visby Söderväg Omläggning av VA-ledningar inför ombyggnad av gatan. Utförs i egen regi. Preliminär byggstart Etapp 1i början av 2024 Kommande

VA-utbyggnad enligt VA-planen

Projekt Status
Fårösund, Bunge Stucks (VUP2) Utbyggnad av vatten och spillvatten, eventuellt även dagvatten. Verksamhetsområde beslutat av Regionfullmäktige 2020-11-16. Byggstart preliminärt under 2024. Kommande
Väskinde Butter (VUP3) Förstudie av verksamhetsområdets omfattning påbörjas under hösten 2021. Pausat
Ardre Kaupungs (VUP 7) Utbyggnad av vatten och spillvatten. Projektering pågår. Föreslaget verksamhetsområde till nämnd (TN) preliminärt under våren 2023. Kommande