2006-08-21, §§ 111-145

Utskrivet från: http://www.gotland.se/26390
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2006-08-21

Register

Kommunfullmäktige 2006-08-21
Plats:
Teatersalongen, i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-18.00

Anslag/bevis
Datum för anslags uppsättande: 2006-08-30
Datum för anslags nedtagande 2006-09-21

Protokollet justerades av:
Hans Klinbom (c) och Bertil Eneqvist (s)