Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vision

Gotland en magisk plats
Gotland är en kreativ och magisk plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Hela Gotland har ett brett utbud av aktiviteter, såväl inom kultursektorn som inom fritidssektorn, och ett rikt föreningsliv. Hela Gotland är en attraktiv mötesplats.

Ett levande kulturliv och en meningsfull fritid
Gotland har ett levande kulturliv och en meningsfull fritid som förändras till form såväl som till innehåll. Att skapa förutsättningar för utveckling, hälsa, motion och kreativa aktiviteter bidrar till att alla kan skapa sig en egen identitet  med välbefinnande för ett attraktivt Gotland.

Ett rikt och varierat föreningsliv
Gotlands rika föreningsliv är en viktig bärare av vår demokratiska samhällssyn. Det utgör en god grogrund för att utveckla ett dynamiskt samhälle med socialt, ekonomiskt, kulturellt, hälso- och miljömedvetet ansvarstagande. Social gemenskap och personliga möten bidrar till en positiv livsstil.