Kontakt

Eva Holmberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498-26 87 16
E-post: eva.holmberg@gotland.se

Mia Lehrberg
Bostadssamordnare
Telefon: 0498- 26 91 09
E-post: mia.lehrberg@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Seniorbostäder för dig över 65 år

Region Gotland har hand om ett antal seniorbostäder med hyresrätt som du över 65 år kan söka. Det är vanliga hyreslägenheter med 1, 1,5 eller 2 rum och kök. De är byggda för att vara extra tillgängliga med exempelvis hiss och låga trösklar. På samma sätt som i en vanlig hyreslägenhet ansvara du själv för hemförsäkring, tv-licens och dylikt.
 

Följande seniorboenden finns:
Visby: Bogegatan och Senapen
Hemse: Kråkan


Förmedling
Lägenheterna förmedlas genom borådet vid socialförvaltningen.


Har du behov av hemtjänst och trygghetslarm?
Seniorboende är att betrakta som en” vanlig bostad” och den som bor där har rätt till exempelvis hemtjänst och trygghetslarm.