BUN § 32

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25713

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-01-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2006-05-10

BUN § 32
Ansökan om förskola i Vibble, Uteförskolan Alla Årstider HD Gotland

Dnr 2006/049-88

Uteförskolan Alla årstider HD Gotland ansöker i skrivelse 2006-03-07 om att få öppna en två avdelnings­ förskola med upptagningsområde Vibble med omnejd. Förskolan kommer att bedrivas med inriktning på uteverksamhet. Idag bedriver bolaget en liknande verksamhet på Stjärngatan 6c. i Visby. Den planerade förskolan beräknas vara klar årsskiftet 07-08, men under tiden fram till dess planeras en tillfällig lösning i väntan på att den nya skall bli klar. Den tillfälliga lokalen ligger i södra delen av Visby och man bedömer att det finns möjlighet att starta förskolan från maj månad 2006.

Ansökan avser sammanlagt (två avd.) 1600 volymtimmar, d.v.s. ca 22,85 barn per avdelning.

Den permanenta förskolan kommer att ligga intill Vibbles fritidsgård.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN godkänner att Anders Nordlander och Susanne Nilsson från och med 2008-01-01 får bedriva enskild förskoleverksamhet med två avdelningar i Vibble för barn i åldern 1-5 år

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörliga avtal för enskild förskola för barn i åldern1-5 år, innefattande allmän förskola i enlighet med efterfrågan och behov av placering.