2006-05-05, §§ 14-27

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25677

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2021-12-17
Barn- och utbildningsnämnden 2006-05-05
Plats:
Sammanträdesrummet BUF söderväg 2
Tid: 09.00-14.30
Närvaro
Beslutande

v

Brittis Benzler, ordf §§ 14-26

s

Carin Rosell, tjg ersättare

c

Gösta Hult, 2:e v ordf, ordf § 27

s

Hanna Nyman, tjg ersättare §§ 14-20

s

Göran Ohlsson

s

Håkan Lindqvist

s

Nils Jakobsson

s

Mona Magnusson

c

Björn Dahlström

c

Jenny Alvås, tjg ersättare §§ 21-27

m

Solveig Artsman

m

Arne Eklund, tjg ersättare

fp

Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare

c

Inger Rosén

c

Anna Gahnström

v

Carina Flodman-Andersson

Övriga närvarande

Skoldirektör Peter Molin
Per Westholm, sekreterare

Under §§ 14-25 :
Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland
gymnasiechef Alf Nilsson

Under §§ 14-22 :
Ekonomichef Elisabeth Österdahl
controller Per Löttiger

För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren
För Lärarnas Riksförbund: Sverker Lanner