Kontakt

E-post: offentligplats@gotland.se

Teknikförvaltningen
Enheten för mark- och stadsmiljö
Besöksadress: Visborgsallén 19,
621 81 Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: registrator-tn@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Torghandel

Region Gotland upplåter platser för torghandel. Du måste ha tillstånd för att bedriva torghandel och ansökan görs direkt till Region Gotland via e-tjänst, se länk nedan. 

Region Gotland upplåter följande platser för torghandel:

  • Stora torget, Visby (del av)
  • Södertorg, Visby (del av)
  • Klintehamn, del av Strands 1:152
  • Hemse

Torghandel under Visbydagen 30/9

Lördag den 30 september 2023 anordnar Visby Centrum Visbydagen. Torghandel kommer att pågå på Stora torget mellan 10:00-17:00. Ansökan om torghandelsplats  sker via e-tjänst, se länk nedan. För hyra av torgstånd, kontakta Visby Centrum via e-post: anja.hard@visbycentrum.se
Avgift för torgplats är 184 kr/dag och betalas till Region Gotland i samband med att tillstånd utfärdats. För karta över platser, se länk nedan. 
 
 
Regler och avgifter

Du kan hyra torghandelsplats för tiden 1 juni–31 augusti, samt övrig tid 1 september-31 maj. I torghandelsstadgan framgår vilka regler som gäller och i torghandelstaxan hittar du information om vad det kostar.

Avser du inte nyttja din plats är det viktigt att du meddelar detta till offentligplats@gotland.se snarast. Ansökt period kommer att debiteras om avbokning inte meddelats.

Fakturering av torgplatser sker från och med 1 juli.

 

Tillstånd för försäljningsplatser på Östercentrum

Det är polisen som ger tillstånd för att använda försäljningsplats på Östercentrum.

För att söka plats på Östercentrum ska en ansökan om begagnande av offentlig plats lämnas in till polismyndigheten.

Polismyndigheten kommer, efter att ansökningsavgiften är betald, skicka remiss till Region Gotland för yttrande om markplats och villkor.

Tillståndet utfärdas av polismyndigheten med Region Gotlands yttrande som bilaga.

Taxa och länk till ansökan hos polisen finns nedan.