Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25187
Sidan uppdaterad: 2006-05-09

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Carina Grönhagen (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Inger Harlevi (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
(kl.13.00-17.00, §§ 44-49)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Håkan Onsjö (m)
(kl.13.00-18.50, §§ 44-64 och 69)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s)
(kl.13.00-17.00, §§ 44-49)
Lilian Virgin (s)
Ylva Simander (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Margareta Benneck (m)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Anna Enström (s)
(kl.13.00-17.00, §§ 44-49)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Staffan Bergwall (m)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
(kl.13.00-18.15, §§ 44-61 och 69)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Lars-Erik Benneck (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
(kl.13.00-18.05, §§ 44-54 och 69
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
(kl.13.00-18.15, §§ 44-61 och 69)
Per-Erik Andh (s)
Bror Lindahl (fp)
(kl. 17:00-20.45, §§ 49-74)
Jan Lindell (fp)
(kl.13.00-17.00, §§ 44-49)
Mats E:son Hjorth (kd)
(kl.13.00-15.35, § 44, deltog ej i beslutet)
Heidi Plisch (mp)
Torgny Landin (s)
Wera Svensson (s)
Jennie Andersson (v)
Gunnar Tinge (fp)
Anna-Greta Lickander (fp)
Yngve Andersson (kd)
(kl.13.00-18.50, §§ 44-64)
Rut Smeds (kd)
Britt Ronsten (mp)
Torgny Lihnell (mp)
(kl.13.00-17.15, §§ 44-49 och 69)
Bengt Viberg (v)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
(kl.13.00-17.50, §§ 44-53 och 69)

Tjänstgörande ersättare


Åsa Larsson (c) (kl. 13.00-15.40, §§ 44, för Barbro Ronsten) Ursula Jacobsson (c) (kl. 15.40-19.45, §§ 45-74 för Barbro Ronsten) Ivan Anderzon (m) (kl. 18.50-19.45, §§ 65-68, 69-74 för Håkan Onsjö) Mats Sundin (s) (kl. 17.00-19.45, §§ 50-74, för Christer Engelhardt) Curt Redner (s) (för Gerty Holmstedt) Hanna Lenholm (s) (för Lena Palmborg-Karlsson) Sven-Åke Malmberg (s) (kl. 17.00-19.45, §§ 50-74) Bertil Eneqvist (s) (för Christian Hammarström) Allan Olofsson (c) (för Eva Gahnström) Peter Melander (c) (för Britt-Marie Klintström) Ursula Brottman (mp) (kl. 18.05-19.45, §§ 55-68 och 70-74 för Hans-Åke Norrby) Carin Rosell (s) (för Leif Dahlby) Kaj Gustafsson (fp) (kl. 13.00-17.00, §§ 44-48, för Bror Lindahl) Kaj Gustafsson (fp) kl. 17.00-19.45, §§ 49-74, för Jan Lindell) Anders Franzén (m) (för Per-Anders Croon) Maciej Onoszko (kd) (kl. 15.35-18.50, §§ 45-64 och 69, för Mats E:son Hjorth) Margareta Ronquist (kd)(kl. 18.50-19.45, §§ 65-68 och 70-74 för Mats E:son Hjorth) Britt-Marie Sjöndin (s) (för Evert Bäckström) Anders R. Johansson (v) (för Brittis Benzler) Lena Lind (mp)(kl. 17.15-19.45, §§ 50-68 och 70-74 för Torgny Lihnell) Therese Mangard (v) (kl. 15.55-19.45, §§ 48-74, för Elias Özyurt-Eldenblom)

Icke tjänstgörande ersättare


Mona Magnusson (s) Mikael Eriksson (m) Arvo Keinonen (m) Lena Simonsson (m)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare