§ 55 Medborgarförslag. Uppförande av klocka vid Östercentrum

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25173
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 55
Medborgarförslag. Uppförande av klocka vid Östercentrum

KS2006/0033-10
- Medborgarförslag 2006-01-30
- Ledningskontoret 2006-02-07
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 71
I ett medborgarförslag har Lars Håkansson föreslagit att en klocka ska sättas upp på Östercentrum. Han har även delgett sina synpunkter på hur denna plats skulle kunna utformas.

Ledningskontoret har i sitt svar föreslagit att uppsättandet av ett ur på Östercentrum överlämnas till den pågående utredningen om Östercentrums framtida utveckling.

Kommunstyrelsen har föreslagit bifall till förslaget och vill att själva genomförandet överlämnas till utredningen.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Förslaget, att sätta upp en klocka vid Östercentrum, bifalls. Frågan, hur det ska genomföras, överlämnas till utredningen om utveckling av Östercentrum.
  • Register