§ 58 Fyllnadsval. Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping. Ledamot

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25170
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 58
Fyllnadsval. Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping. Ledamot

Kommunfullmäktige skall utse ny ersättare i Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping efter avlidne Torsten Gustafsson-Gyllensten (s).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Som ny ledamot i Skattenämnden för Skattekontoret Norrköping t.o.m. 2006 års utgång utses:

  • Lars Wetterlund (s), Storgatan 17, 623 53 Hemse
  • Register