§ 59 Fyllnadsval. Sparbanken Gute. Huvudman

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 59
Fyllnadsval. Sparbanken Gute. Huvudman

Kommunfullmäktige skall utse ny huvudman i Sparbanken Gute efter Anne-Marie Richardson (c) p.g.a. av att Anne-Marie Richardson redan var invald som huvud-man av Sparbanken Gute.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Ann-Marie Richardson (c) befrias från sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken Gute.

  • Som ny huvudman i Sparbanken Gute t.o.m. årsstämman 2007 utses: Benny Dahlström (c) Gyle Ala, 620 23 Romakloster
  • Register