§ 60 Interpellation. Om tillnyktringsenheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25168
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 60
Interpellation. Om tillnyktringsenheten

KS 2006/0078-86

Interpellationen bordlades.

Interpellation 2006-02-20

 

Register