§ 61 Interpellation. Kommunens beredskap vid större olyckor

Utskrivet från: http://www.gotland.se/25167
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-04-24

KF § 61
Interpellation. Kommunens beredskap vid större olyckor

KS 2006/0147-17

Åke Svensson (s) besvarade interpellation av Göran Örtbrant (m) om kommunens beredskap vid större olyckor. Göran Örtbrant tackade för svaret och kommen­terade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Gösta Hult (c).

Interpellation 2006-03-20

Interpellationssvaret bifogas

Register